Tin để hi vọng


để tôi hi vọngTrong cuộc sống đôi khi cần phải bán ước mơ nuôi hi vọng về một người mình đã chọn. Và chọn một người mình nuôi Tôi chon anh 1 người rất bình thường nhưng quan trọng a có 1 ý chí thật kiên cường đáng để

.

Mong mõi vào ngày không xa của anh